Kleinstedelijk muzikaal wandelingeltje

Gisteren maakten wij zo’n wandelingetje.
Dat was de 4e aflevering van A Small Town Music Walk in Hoorn georganiseerd door Peticantus.
De wandeling begon en eindigde in Het Huis Verloren.
We wandelden van de Westfriese uitbundigheid van Skotwal
Skotwal
naar de Amerikaanse ingetogenheid van Tom Mank & Sera Smolen met Kathy Siegler
Tom Mank & Sera Jane
vervolgens naar het wat ruigere levenslied van Amanda Pearcy
Amanda Pearcy
om via de Vlaamse americana van Bruno Denerckere
Bruno Deneckere
weer in het Huis Verloren in de stijlkamer bij de wat ijlere klanken van Rebecca Loebe uit te komen
Rebecca Loebe in stijl(kamer)
Het had wel iets van een rondje om de kerk deze wandeling
Grote kerk Hoorn
De eindsprint was een demarrage van de Belgium All Stars Band, een gelegenheidsformatie bestaande uit Fernant Zeste & Steven Sarrazyn, Flip de Fleurquin en Bruno Denerckere
Belgium All Stars Band
Dat was een bijzonder prettige wandeling; je komt weliswaar niet zover en je schrijdt nogal traag voort maar je hoort zo nog eens wat!

Geplaatst in Varia | Tags: , , , , , , , , , | 5 reacties

Klokkijken voor gevorderden?

Zit ik dus deze week, zo’n anderhalf jaar voor mijn pensioen, opeens in een cursus of training timemanagement in vier bedrijven. Een beetje laat? Ach voor een laatbloeier komt iets niet zo gauw te laat. Timemanagement heet zoiets dus maar in het eerste bedrijf verschijnt al snel en steelsgewijs de term zelfmanagement op het beeldscherm. Hoe het komt weet ik ook niet maar ik heb toch wat moeite met die kreet management. Het komt me voor als een term die inmiddels behoorlijk nietszeggend is geworden en anderzijds vaak enige achterdocht mag wekken.

I'm late anyways

Vandaag bedacht ik dat ‘klokkijken voor gevorderden’ wellicht een helder en goed Nederlands equivalent zou zijn voor die malle term timemanagement. Maar gezien mijn niet altijd even soepele en soms zelfs wat moeizame verhouding met de tijd en met name met de klokkentijd, kalenders, agenda’s en wat dies meer zij, blijft het toch zeer twijfelachtig of er voor mij op dat gevorderde niveau nog iets te leren of te winnen valt.

klok2

Jenever can tell, zullen we maar weer denken.

Geplaatst in in mijn boekie, Varia | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Barry Schwarz over praktische wijsheid

In een training timemanagement op het werk werd op enig moment de vraag opgeworpen of bepaalde zaken wel in de functiebeschrijving opgenomen waren. Daarbij moest ik even denken aan een TEDTalk van Barry Schwarz, waarnaar ik zo’n vijf jaar geleden al eens een link gaf. Wijze woorden zijn niet zo gauw sleets; daarom nogmaals aandacht voor zijn praatje in het kader van ‘ideas worth spreading’:

Geplaatst in tegeltjes- en andere wijsheden, van schijn en werkelijkheid, Varia | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Context en beeldvorming

Contextblindheid wordt wel als het centrale kenmerk van autisme gezien, zoals ik laatst in verband met dat bijleren nog eens in gedachte riep.
Bij de zogeheten ‘Human Givens’ wil men autistische kenmerken zelfs in context zien met psychotische kenmerken en die onderliggende verbindende link de meer beschrijvende naam ‘caetextia’ meegeven. De term ‘contextblindheid’ was mij derhalve niet onbekend.

De term ‘context collapse’ daarentegen was ik tot een uurtje geleden nog niet eerder tegengekomen; hoewel het fenomeen me, als mens, natuurlijk welbekend is.

LeesverderCorrespondent
In de Correspondent geeft Rob Wijnberg een hoogst interessante en actuele analyse van het verschijnsel ‘context collapse’ in verband met onze nieuwe nieuwsmedia, social media en dergelijke en hun invloed op onze beeldvorming en betekenisgeving.

Geplaatst in in mijn boekie, psychobabbel, uit de nieuwsruif, van schijn en werkelijkheid, Varia | Tags: , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Het gretige brein tegen het licht

Gisteravond zag ik in VPRO’s ‘Tegenlicht’ de aflevering ‘het gretige brein’.
Voor wie dat eigenlijk niet wil missen maar het toch gemist heeft is er nog altijd ‘Uitzending gemist’.

Hier wat aantekeningen van maker Rob van Hattum over zijn passie en betrokkenheid bij ‘het brein’:

Geplaatst in neuropraat | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Weer de maand van …

Het is weer zover; het is wederom de maand van de filosofie.
Deze keer is het thema ‘Mens en techniek’, weer zo’n onderwerp waar we vast nooit over uitgepraat zullen raken. En in het licht van de huidige technologische en maatschappelijke ontwikkelingen ook een prangende kwestie.

FiloMaglogo

In VPRO’s Boeken (ja, ook ik ben al ruim veertig jaar pro(-VPRO)) besteedde Wim Brands aandacht aan dit thema in verband met ethische vragen die nieuwe technologische ontwikkelingen nu eenmaal in hun kielzog mee plegen te brengen.
Hij sprak in dat verband met Peter-Paul Verbeek over diens boek ‘Op de vleugels van Icarus’.

op de vleugels van icarus

In deze uitzending sprak Brands ook met Wouter Kusters over de ‘Filosofie van de waanzin’.

filosofie van de waanzin

Wat betreft het thema van de maand van de filosofie 2014, de relatie ‘Mens en techniek’, biedt zeker het online magazine AEON ook regelmatig bijzonder zinnige en relevante overviews en overpeinzingen zoals over de robotisering van onze samenleving of over de tucht en de dwang van de algoritmen alsook over de ethische implicaties van een en ander.
Bijzonder aanbevolen dit digitale magazine.

aeon_magazine_screen.jpg_resized_460_

Geplaatst in van schijn en werkelijkheid, Varia | Tags: , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Qualia, vleermuizen en kleur

Wat het verband tussen die zogeheten ‘qualia’ en kleur is zal de meeste onder ons, neem ik aan, wel duidelijk zijn.

Maar hoe zit het dan met het verband tussen de qualia en vleermuizen? Daarvoor moesten we eerst maar even bij Thomas Nagel te rade gaan. Nagel publiceerde in 1974 een fameus artikel onder de titel ‘What is it like to be a bat?’
Daarin stelt Nagel dat wij ons bij ontstentenis van het unieke perspectief en de ervaring (the point of view) van de vleermuis ons niet echt kunnen verplaatsen in de beleving van een vleermuis. Zo worden vleermuizen de wereld bijvoorbeeld in belangrijke mate gewaar door echolocatie, een zintuigelijke ervaring die ons vreemd is.

vleermuis

De technische aspecten van echolocatie kunnen wij wellicht verstandelijk of wetenschappelijk doorgronden en we kunnen op grond daarvan zelfs complexe technologieën ontwikkelen aldus ook gebruik maken van echolocatie.
Maar daarmee kunnen we in de verste verte nog niet bevroeden hoe het voor de vleermuis is en voelt om zo’n organisch gegeven proces als vitaal onderdeel van je mentale constitutie en make-up te hebben. Een, zoals gezegd, organische gegevenheid die je enerzijds ondergaat en waar je anderzijds gebruik van maakt om je weg in het leven te vinden en het eigen leven vorm te geven.

Het of een leven zonder zo’n zintuigelijke basis is niet goed voorstelbaar. En daarmee zitten we dan midden in het vraagstuk van de qualia en hun constitutieve rol in ons bewustzijn.

Zo’n verhaaltje als dat van Thomas Nagel om je eens voor te stellen of in te denken hoe het is om … of als …, wordt ook wel een gedachte-experiment genoemd en geldt zo’n beetje als een van de belangrijkste stukken werktuig in de ogenschijnlijk verder niet zo rijk gevulde gereedschapskist van de wijsgeer of de filosoof.

Nog zo’n bekend gedachte-experiment inzake de qualia is ‘What Mary didn’t know’ van Frank Jackson.
Jackson vraagt om ons eens voor te stellen dat Mary opgroeit, leeft en haar scholing ontvangt in een volledig achromatische wereld, waar alles uitsluitend in zwart-wit en alle grijstinten wordt waargenomen.
Zo leert ze evenwel toch alles wat er te weten valt over de fysische, chemische en neurofysiologische aspecten van de wereld, de mens en het samenspel tussen beiden. Ze weet ook alles over kleur, dat wil zeggen, ze heeft uitgebreide kennis het elektromagnetisch spectrum, van de geleiding, breking en reflectie van het licht, van onze fysiologie van het kleuren-zien middels de staafjes en de kegeltjes in het oog en de verdere verwerking daarvan in de hersenen. Kortom, je zou haar een wandelende encyclopedie kunnen noemen en ze weet er in ieder geval meer van dan jij en ik en nog wat lieden bij elkaar.
Ze kent natuurlijk ook de diverse namen van alle kleuren, weet binnen welke golflengtes en trillingswaarden ze vallen en weet ook dat kleurziende mensen de lucht en de zee doorgaans als blauw benoemen, de meeste bladeren als groen en bloed als rood.

frequentie spectrum

De vraag is dan: weet Mary nu echt alles – of zoveel er menselijkerwijs gesproken te weten valt – over kleur of ontbreekt er nog een belangrijk en mogelijk essentieel onderdeel aan haar kennis?
Wanneer Mary bijvoorbeeld na enkele tientallen jaren intensieve studie in de materie van de menselijke zintuigelijke waarneming, waaronder het kleurenzien, opeens zelf voor het eerst kleur zou kunnen zien, zou ze dan reageren met: ja natuurlijk, dat begreep of vermoedde ik wel dat het er zo uit zou zien of zou ze toch versteld staan van wat die authentieke ervaring haar zou doen en nog voor nieuws zou leren?
Dat is namelijk de vraag die Jackson ons stelt: leert Mary hier toch nog iets nieuws? Zo, ja dan wist ze blijkbaar toch nog niet alles met al haar uitgebreide (en objectieve?) kennis over de fysieke aspecten van onze wereld. (The Knowledge Argument)
Ik zou toch denken dat Mary de gewaarwording zou hebben dat op het moment van de daadwerkelijke ervaring – om een bijbelse uitdrukking te bezigen – ‘haar, als het ware, de schellen van de ogen vielen’.

Het is me toch wat met die kwestie van de qualia.
Filosofen en wetenschappers breken er het hoofd over, schrijven er talloze artikelen over en voeren verwoede discussies over het belang en de status van die qualia.
Het gaat dan ook over ons menselijk bewustzijn, over de reikwijdte van de wetenschap, over reductionisme en de verhouding tussen geesteswetenschappen en natuurwetenschappen, over de status van wat wel ‘spiritualiteit’ genoemd wordt en zomeer en daarmee, zou ik zo denken, toch vooral ook over ons mens- en wereldbeeld.

<< vorig

Geplaatst in in mijn boekie, psychobabbel, van schijn en werkelijkheid, Varia | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Tussen “…” (11) Mark Twain

Vandaag maar eens een quote van scherpslijper Mark Twain.

“The two most important days in your life are the day you are born…. and the day you find out why.”

Mark Twain

en omdat het gisteren 1 april was, vandaag maar eens een cartoon tussen “…” erbij.

april1Twain

Geplaatst in tegeltjes- en andere wijsheden, tussen "..." | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Een leuke dag …

.. en veel plezier allemaal;

veter

met al die grappen

Kikkerinjebil

en grollen!

1-april

Ik heb een vrije dag vandaag.

1april-post

Geplaatst in Varia | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Vroege lente

Vorig jaar zagen we in januari en ook in februari en ook in maart nog een witte wereld.
Dat was een uitzonderlijk beeld voor de laatste jaren en leek wel een trendbreuk of iets van meteorologische wartaal.

Avonrood in maart

Dan zag dit eerste kwartaal er toch wel even heel anders uit; de winterbanden zaten dit jaar voor niets onder de auto want een winter hebben we niet gehad. Wel een relatief warme, droge en zonnige periode en veel van avondrood gekleurde luchten.
Een wel erg vroege lente.

Geplaatst in Varia | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen